2015. gada 2. jūnijā Ministru kabinetā apstiprināti Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi. Kas izdoti saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu. Ar noteikumiem var iepazīties http://likumi.lv/ta/id/274442-kreditinformacijas-biroju-licencesanas-un-uzraudzibas-noteikumi