Kredītinformācijas apmaiņas atbalsta asociācija 14.janvārī piedalīsies Tieslietu ministrijas organizētajā starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošanas sanāksmē, lai vienotos par MK noteikumiem “Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi” projektu.