Kredītinformācijas apmaiņas atbalsta asociācija

Pirmā kredītinformācijas biroju konference:

Kā notiks kredītinformācijas apmaiņa Latvijā?

13. janvārī, Konferenču zālē Kampenhauzens, Kalēju ielā 9/11, Rīgā

         Foto            Prezentācijas

 Konferences mērķis:

No 2015. gada 1. janvāra spēkā stājies “Kredītinformācijas biroju likums“, kas  apraksta un regulē kredītinformācijas apmaiņu Latvijā. Šī iemesla dēļ nepieciešams:

Skaidrot, kā notiks kredītinformācijas apmaiņa Latvijā.

 

Konference paredzēta:

Uzņēmumiem

Kuri nodarbojas ar privātpersonu datu apstrādi, lai noskaidrotu, kādi ir ieguvumi no datu apmaiņas un kādi ir riski, kas ir jāņem vērā.

Privātpersonām

Lai noskaidrotu, kam un kādiem mērķiem būs pieeja pie personas datiem, kredītvēstures un citām ziņām, kas iekļautas valsts informācijas sistēmās.

Mācībspēkiem un studentiem

Kuri interesējas par ekonomiku, finansēm un uzņēmējdarbību, lai uzzinātu, kā labāk izvērtēt riskus uzņēmējdarbībā, kas saistītas klientu, vai topošo klientu kredītspēju.

Galvenie runātāji:

Leora Klapper

 Leora Klapper

Pasaules bankas vadošā ekonomiste Attīstības izpētes grupā

Māris Ruķers

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors

Konferences programma:


9:30 – 10:00

Reģistrācija


10:00  – 12.30

Iesaistīto institūciju un nevalstisko organizāciju prezentācijas

CERT.LV “Informācijas drošības situācija Latvijā.”

PTAC “Patērētāju informācijas nozīmība kredītspējas vērtēšanā.”

LaKrA “Patērētāju riski un informācijas pieejamība.”

EM “Kredītinformācijas biroju likuma izstrādes mērķis.”

LTRK “Kredītinformācijas apmaiņas ietekme uz uzņēmējdarbību.

DVI “Privātpersonu datu drošība kredītinformācijas biroju kontekstā”


Pusdienu pauze


13.50 – 14.30

Vieslekcija

 Datu apmaiņa. Eiropas pieredze un regulējums.

LU Juridiskās fakultātes lektors Māris Ruķers


14.30 – 15.10

Videokonference

 Nākamie soļi kredītinformācijas apmaiņas ieviešanā

Pasaules bankas vadošā ekonomiste Leora Klpper


Kafijas pauze


15.30 – 16.50

Paneļdiskusija

 Kredītinformācijas apmaiņa. Iesaistīto pušu redzējums.

BIGBANK Latvija, Lursoft, CREFO Reiting, LNPAA, Latvenergo, Aizdevums.lv, Tele2


 * Norises laiki vēl var tikt precizēti

Piedalīsies:

Atbalsta:

BIG BANK

lurosft_it_zalsh.ai

crefo-rating-logo