Kredītinformācijas apmaiņas atbalsta asociācija (KAAA) izveidota 2012.gadā un tā apvieno nozares profesionāļus. Apvienības galvenie darbības virzieni ir kredītinformācijas apmaiņas tiesiskās un praktiskās vides sakārtošana un sabiedrības izglītošana.

Galvenie asociācijas uzdevumi:

Privātpersonu informēšana un izglītošana par viņu iespējām un tiesībām attiecībā uz savas kredītinformācijas apstrādi un izmantošanu;
Piedalīšanās kredītinformācijas apmaiņas nozari reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā;
Uzņēmumu konsultēšana attiecībā uz informācijas apmaiņas principiem, nosacījumiem un riskiem, kas saistīti ar informācijas apmaiņu sadarbojoties ar kredītbirojiem, parādu piedzinējiem;
Pētījumu veikšana, zinātnisko, statisko un analītisko materiālu sagatavošana par kredītinformācijas apmaiņas jautājumiem un ietekmi uz dažādiem ekonomikas procesiem.

Kontakti

aaa                            @                                                                

Armīns         armins@kreditinformacija.lv             +371 29139824

Kaspars       kaspars@kreditinformacija.lv            +371 29493770

 

Burtnieku iela 39, Rīga, Lv – 1084

 

Rekvizīti

Biedrība pieņem ziedojumus darbības atbalstam:

Biedrība “Kredītinformācijas apmaiņas atbalsta asociācija”

Reģ. Nr. : 40008196148

AS Nordea Bank AB Latvijas filiāle

SWIFT kods: NDEAL2X

IBAN: LV92NDEA0000084365907