Konferencē paredzētas valsts un nevalstisko organizāciju prezentācijas par kredītinformācijas apmaiņas procesu, un izmaiņām tajā, kas saistītas ar likuma par Kredītinformācijas biroju darbību stāšanos spēkā 2015.gada 1.janvārī, kā arī par ieguvumiem no tā. Pieaicinātie vieslektori stāstīs par Latvijas regulējumu salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, kā arī analizēs nākamos soļus veiksmīgas informācijas apmaiņas ieviešanā.

Konference norisināsies 13.janvārī. Ar plašāku konerences programmu būs iespējams iepazīties sākot no 1.janvāra.