Blogi

Latvijas patērētāju intereses vai Latvijas Banka – kurš ņems virsroku?

Latvijā, dodoties uz banku vai pie cita pakalpojumu sniedzēja pēc patēriņa kredīta, hipotēkas utt., Jūs nekad nezināt, ko par Jums domā Jums pretī sēdošais cilvēks – vai esat riskants klients, vai Jums piedāvātie noteikumi ir labi. Jūs esat pilnībā atkarīgs no pretī sēdošo cilvēku viedokļa, kuru īstenībā nemaz nezināt. Tas ir tāpat kā spēlēt ar […] Read More

Latvijas Bankas pašreiz piedāvātais izmaiņu variants kredītinformācijas apmaiņā var sagraut esošo progresīvo kārtību un atsviest Latviju atpakaļ uz vairākiem gadiem.

Kredītinformācijas apmaiņa ir ļoti nozīmīgs finanšu sistēmas elements, tā lielā mērā ietekmē naudas resursu cenu tirgū. Piemēram, kad cilvēks iet pēc kredīta, līzinga vai tamlīdzīgos gadījumos – tieši kredītinformācija, kādas viņam ir saistības un kā viņš tās kārtojis laika gaitā, kalpo par pamatu lēmuma pieņemšanai to piešķirt vai nepiešķirt, par kādu cenu un uz kādiem […] Read More

Vai dažu patērētāju aizsardzība nav lāča pakalpojums visai pārējai sabiedrībai?

Klausoties raidījuma 1:1 diskusiju ar PTAC vadītāju Baibu Vītoliņu, palika tiešām skumji. Mazliet biedē šāda tirgus regulēšana, kas diemžēl neizskatās pamatota ar faktiem un skaitļiem, bet gan vairāk ar izjūtām, intuīciju un dažiem emocionāliem stāstiem. Veicot grozījumus likumdošanā būtu jārisina konkrētas problēmas, ko nepieciešams arī objektīvi un padziļināti izpētīt un izvērtēt, lai atrastu piemērotākos instrumentus. […] Read More

Ar MK noteikumiem, kā ar naudu – bez steigas un uzmanīgi

Privātpersonu datu apstrādes kredītbiroja darbības efektivitāte turpmākajos gados būtiski ietekmēs Latvijas kreditēšanas tirgus attīstību, kredītresursu pieejamību un to cenas. Savukārt tas, cik veiksmīga un pareiza būs šī tirgus attīstība atstās tiešu ietekmi uz valsts ekonomiku un ikviena Latvijas iedzīvotāju labklājību, kā spilgtu piemēru varētu minēt 2008. gada nekustamā īpašumu burbuli Latvijā, kura sekas mēs vēl […] Read More

Kāpēc mēs nesaprotam, kas ir Kredītinformācijas birojs?

Latvijā jau vairākus gadus notiek likuma par Kredītbiroju precīzāk Kredītinformācijas biroju izstrāde, kas nu ir iegājusi finiša taisnē un atlicis vien izveidot atbilstošos MK noteikumus, kā arī papildināt jau esošos. Vai esam sapratuši, ko nozīmē kredītinformācijas birojs, ko tas mainīs ikdienā? Kā arī, cik tad kredītinformācijas biroju būs, un ko tieši tie darīs? Kopumā nesapratnei […] Read More

Ātro kredītu burbuļa risks un valsts «sakārtošanas» metodes

Pēc mūsu ekonomikas ministra izteikumiem, ka Latvijā atkal aktuāls ir kreditēšanas «burbuļa» risks, sākušās plašas diskusijas par šo jautājumu. Tāpat Ekonomikas ministrija ir izvirzījusi dažādus ieteikumus un veido kārtējo darba grupu, kas atkal sakārtos ātro kredītu nozari – piemēram, nosakot līgumsodu apmērus u.t.t. Diemžēl nekur nav lasāms, ka visi «burbuļi» ar parādiem gan agrāk, gan […] Read More

Caur ērkšķiem uz ….. jauniem ērkšķiem

Nu jau vairāk kā gadu Latvijā noris darbs pie kredītinformācijas apmaiņas tiesiskā regulējuma sakārtošanas un rezultātā ir tapis likumprojekts «Kredītbiroju likums». Ar pašu likumprojektu un tā saistītajiem dokumentiem var iepazīties šeit. Dokumentu veidošanā paralēles nepārtraukti tika meklētas ar citiem kredītinformācijas apmaiņas nodrošinātājiem Latvijā – parādu piedziņas uzņēmumiem un LB Kredītu reģistru, tāpēc likuma veidošanas procesā […] Read More

Tikai apzinot savas kļūdas varēsim iet uz priekšu

Martin Gruell sacīja: «No transparency, no trust; no trust, no credit; no credit, no investment; no investment, no growth! So there is a simple logic: financial reporting is an essential building block for financial intermediation, foreign investment, and sustainable economic development.» Šis īsais, bet ļoti precīzais izteiciens, rosināja mani mazliet vairāk pavērties Latvijā notiekošajā. Finanšu […] Read More

Armīns Kalniņš: Lētāki pakalpojumi un dzīve – vai Latvijas sabiedrība tam tiešām nav gatava?

Jau tuvākajā laikā Ministru Kabinets lems par regulām, kas turpmāk noteiks kredītbiroju darbību jeb, citiem vārdiem sakot, noteikumus pēc kuriem nāksies dzīvot Latvijas sabiedrībai. Tēlaini runājot, var teikt, ka Latvija šobrīd atrodas krustcelēs, un tikai pašu rokās ir izvēle, pa kuru ceļu tālāk doties – vai starptautiskai praksei atbilstoša kredītbiroja virzienā, vai parādnieku reģistra attīstības […] Read More

Latvijas patērētāja tiesības uz godīgu cenu un privātumu

Kredītinformācijas apmaiņa vienmēr cenšas sabalansēt divas, savā ziņā pretējas, patērētāju tiesības: 1) patērētāja tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, kas maksimāli ierobežo jebkādu personas datu vākšanu un apstrādi; 2) patērētāju tiesības uz godīgu cenu jeb iespēju saņemt finanšu pakalpojumus, kredītresursus uz maksimāli izdevīgiem nosacījumiem, kas paredz efektīvu un pilnīgu datu izvērtēšanu. Par tiesībām uz privātās dzīves […] Read More