Šodien Saeimā ceturtdien, 2018. gada 4.oktobrī, trešajā lasījumā tika atbalstīti grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas pielika punktu Latvijas Bankas centieniem monopolizēt kredītinformācijas apmaiņu Latvijā, par kuriem es stāstīju savos iepriekšējos rakstos. Abi kredītinformācijas biroji – AS “CREFO Birojs” un AS “Kredītinformācijas Birojs” joprojām paliks galvenie informācijas apmaiņas procesa dalībnieki un dabiskie konkurenti. Papildus esošajam regulējumam ir paredzēts, ka abi kredītinformācijas biroji, sagatavojot atskaites par privātpersonām, apmainīsies ar informāciju, kas dos iespēju sagatavot maksimāli pilnas atskaites.