Ar 2019. gada janvāri stājušies spēkā grozījumi, kas nosaka par pienākumu kredīta devējiem “ar kredītinformācijas biroju starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par patērētāju vai galvinieku, to saistībām un saistību izpildes gaitu apjomā, kas ir pietiekams izvērtējuma veikšanai”. Tas nozīmē, ka tagad abos Latvijas kredītbirojos ir pieejama visa informācija par kredītņēmēja saistībām un parādiem licencētiem patērētāju kredītdevēju nozares uzņēmumiem, bankām uc.