Kredītinformācijas apmaiņas atbalsta asociācija ir atvērta sadarbībai ar uzņēmumiem, to apvienībām, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām dažādu pasākumu veidošanā, ar mērķi izglītot sabiedrību par kredītinformācijas apmaiņas procesu, tā ieguvumiem un riskiem, kā arī likumdošanas pilnveidošanu.

Apvienība piedāvā arī dažāda veida individuālās konsultācijas privatpersonām un uzņēmumiem:

Individuālās

konsultācijas

Kā uzlabot privātpersonas kredītspēju. Kā mana uzvedība un darījumi ietekmē manu spēju aizņemties un kādas sekas tas rada un var radīt nākotnē.

Kā pareizi darboties kreditēšanas tirgū, kā izvēlēties kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju un kā risināt problēmas. Kā plānot savu un savas ģimenes budžetu.

Biznesa

konsultācijas

Kā izvēlēties kredītinformācijas biroju ar ko sadarboties un kā tas ietekmēs manu biznesu.

Kā aizstāvēt savas komercintereses datu apmaiņas tirgū – nianses ko jāņem vērā sadarbojoties ar kredītinformācijas biroju/iem.

Juridiskās konsultācijas par privātpersonu datu apstrādi un tiesību aktu piemērošanu;

Datu apmaiņas iespējām ar valsts informāciju sistēmām un starpvalstu datu apmaiņas iespējas.

Vieslekcijas

augstskolām

Kas ir kredītinformācijas birojs, to vēsturiskā attīstība – pasaules un Latvijas pieredze.

Kredītinformācijas biroju ietekme uz ekonomiku (patērētājiem, uzņēmējiem un valsts tautsaimniecību kopumā).

Kredītinformācijas biroju produkti un to izmantošana risku vadībā.

Studiju kursa apraksts