Armīns Kalniņš

Latvijas patērētāju intereses vai Latvijas Banka – kurš ņems virsroku?

Latvijā, dodoties uz banku vai pie cita pakalpojumu sniedzēja pēc patēriņa kredīta, hipotēkas utt., Jūs nekad nezināt, ko par Jums domā Jums pretī sēdošais cilvēks – vai esat riskants klients, vai Jums piedāvātie noteikumi ir labi. Jūs esat pilnībā atkarīgs no pretī sēdošo cilvēku viedokļa, kuru īstenībā nemaz nezināt. Tas ir tāpat kā spēlēt ar […] Read More

Latvijas Bankas pašreiz piedāvātais izmaiņu variants kredītinformācijas apmaiņā var sagraut esošo progresīvo kārtību un atsviest Latviju atpakaļ uz vairākiem gadiem.

Kredītinformācijas apmaiņa ir ļoti nozīmīgs finanšu sistēmas elements, tā lielā mērā ietekmē naudas resursu cenu tirgū. Piemēram, kad cilvēks iet pēc kredīta, līzinga vai tamlīdzīgos gadījumos – tieši kredītinformācija, kādas viņam ir saistības un kā viņš tās kārtojis laika gaitā, kalpo par pamatu lēmuma pieņemšanai to piešķirt vai nepiešķirt, par kādu cenu un uz kādiem […] Read More

Ar MK noteikumiem, kā ar naudu – bez steigas un uzmanīgi

Privātpersonu datu apstrādes kredītbiroja darbības efektivitāte turpmākajos gados būtiski ietekmēs Latvijas kreditēšanas tirgus attīstību, kredītresursu pieejamību un to cenas. Savukārt tas, cik veiksmīga un pareiza būs šī tirgus attīstība atstās tiešu ietekmi uz valsts ekonomiku un ikviena Latvijas iedzīvotāju labklājību, kā spilgtu piemēru varētu minēt 2008. gada nekustamā īpašumu burbuli Latvijā, kura sekas mēs vēl […] Read More

Armīns Kalniņš: Lētāki pakalpojumi un dzīve – vai Latvijas sabiedrība tam tiešām nav gatava?

Jau tuvākajā laikā Ministru Kabinets lems par regulām, kas turpmāk noteiks kredītbiroju darbību jeb, citiem vārdiem sakot, noteikumus pēc kuriem nāksies dzīvot Latvijas sabiedrībai. Tēlaini runājot, var teikt, ka Latvija šobrīd atrodas krustcelēs, un tikai pašu rokās ir izvēle, pa kuru ceļu tālāk doties – vai starptautiskai praksei atbilstoša kredītbiroja virzienā, vai parādnieku reģistra attīstības […] Read More