Jautājums par komunālo parādu problēmām atkal tiek aktīvi apspriests gan ministrijās, gan medijos, gan sabiedrībā. Apkārt daudz idejas un viedokļi par to, ko tad darīt un kā risināt šos jautājumus – piedzīt, tiesāties, u.c. Kā jau jebkuras problēmas risināšanai, man šķiet ir būtiski saprast loģisko ķēdi: problēmas cēloņi, mērķi, ko vēlamies sasniegt un tad līdzekļi, kā to izdarīt.

Kas tad ir šie cēloņi? Manuprāt, šai situācijai ir trīs galvenie cēloņi. Viens no būtiskiem iemesliem ir zemie iedzīvotāju ienākumi. Mērķis šeit visiem saprotams – veicināt ieņēmumu palielināšanu (algas, sociālie pabalsti, u.t.t.) un samazināt izmaksas pakalpojumu sniedzējiem. Tas panākams veicinot efektīvu un pamatotu valsts ekonomisko attīstību (ne uz ekonomisko burbuļu rēķina).

Otrs iemesls lielajiem parādu apjomiem ir sliktā maksāšanas disciplīna Latvijā. Daļa no parādiem ir tādi, kas iedzīvotājiem veidojās nespējot norēķināties par pakalpojumiem, bet daļa veidojās tādēļ, ka vienkārši negribējās maksāt. Ikdienā bieži komunicējot ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, saprotu, ka vislielākā sāpe ir tieši par šiem, kas nemaksā ļaunprātīgi. Kāds mājas pārvaldnieks man reiz sacīja: «Viņam parāds ir vairāki tūkstoši, brauc ar dārgām mašīnām, bet rēķinus nemaksā. Kad mēģinu uzsākt sarunu, man tikai piesola pa ģīmi sadot, negribot maksāt un nemaksās. Un es neko viņam nevaru padarīt». Ja mēs spētu cīnīties ar ļaunprātībām, domāju liela daļa problēmas jau būtu atrisināta.

Trešais nozīmīgais cēlonis ir ar ieņēmumiem salīdzinot nesamērīgi augstas komunālo pakalpojumu cenas, kam viens no iemesliem ir augsta pakalpojumu pašizmaksa. Kāpēc tā veidojās tik augsta? Pakalpojumu sniedzējiem ir ļoti lieli parādu apjomi – lieli zaudējumi, bet lai piegādātu pakalpojumus ir vajadzīgi līdzekļi. Komunālo pakalpojumu apsaimniekotāji spiesti izmantot kredītu un pēcapmaksas iespējas, kas ir dārgāki. Spiesti arī likt lielākus uzcenojumu saviem pakalpojumiem, lai kaut kā kompensētu šos neiegūtos līdzekļus. Tas veido dārgāku gala produktu tā patērētājam un par šo situāciju spiesti maksāt visi un protams, ka neapmierināti ir arī godīgie maksātāji – zudusi jēga no tās godprātības, neviens to nenovērtē.

Viens no pasaulē pierādītiem risinājumiem parādu problēmām, īpaši disciplīnas veidošanai ir atgriezeniskās saites nodrošināšana šai komunālo pakalpojumu maksāšanai un nemaksāšanai. Ja kārtīgi maksāti visi rēķini, tas nozīmē, ka kreditējot risks ir zems un pienākas labāki nosacījumi (piemēram, kredītkartes limita % likmei). Savukārt, ja rēķini par komunālajiem pakalpojumiem maksāti netiek, risks ir liels – kredīta pakalpojums tiek atteikts vai piedāvāts uz ievērojami sliktākiem noteikumiem. Šī atgriezeniskā saite ir ļoti būtiska, lai veicinātu disciplīnu un to piedāvāt var tikai pilna kredītinformācijas apmaiņa, ko nodrošina kredītbiroji. Kad iedzīvotājs saprot, ka jebkurai viņa rīcībai būs sekas, viņš tiek disciplinēts vai nu samaksāt vai iet vienoties ar pakalpojuma sniedzēju par maksāšanas grafiku. Šeit svarīgi saprast, ka būtiski ir veidot arī pozitīvo atgriezenisko saiti, jo, piemēram, «parādnieku reģistri» spēj nodrošināt tikai negatīvo atgriezenisko saiti – sodīšanas mehānismu.

Turklāt efektīva informācijas apmaiņa tirgū samazina visus kredītriskus un tas vienmēr atstāj pozitīvu ietekmi uz kredītresursu cenām, kas labvēlīgi ietekmē atkal visu pārējo preču un pakalpojumu cenas. Pozitīvs efekts tiek radīts uz visu ekonomiku.
Tā kā šādi risinājumi efektīvi strādā gandrīz visās attīstītajās valstīs, par šo situāciju Latvijā interesi izrādījuši arī Pasaules Bankas pārstāvji, kas viesojās Latvijā 2011.gada beigās un 2012.gada sākumā. Mūsu valsts situāciju viņi nodēvēja par unikālu, jo mums ir attīstīta ekonomika un finanšu sistēma, bet nav kredītbiroja, kas nodrošinātu informācijas apmaiņu visos tirgus sektoros. Ņemot vērā šos apstākļus Pasaules Banka veiks Latvijā pētījumu par to, kā iedzīvotāju iesaistīšana kredītbirojā ietekmēs viņu maksāšanas disciplīnu. Pētījuma norisi piekrita nodrošināt Creditinfo Latvija, jo visi kredītbiroja tehniskie risinājumi ir jau pielāgoti un darbojas Latvijas tirgū. Oficiālu uzaicinājumu iesaistīties pētījumā no Pasaules Bankas saņēmuši lielākie uzņēmumi un bankas, īpaši tiek aicināti komunālo un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji. Uzņēmumiem dalība pētījumā nerada papildus izmaksas, bet ļauj izmantot šo pasaulē atzīto mehānisku iedzīvotāju disciplinēšanai. Savukārt iedzīvotāji šajā projektā iegūs iespēju, reģistrējoties on-line sistēmā, saņemt informāciju par saviem datiem, to izmantošanu un kontrolēt jebkuru jaunu notikumu, tā patiesumu un pamatotību. Tieši iesaistīšana un izglītošana ir tie pasākumi, kas ievērojami ir uzlabojuši maksāšanas disciplīnas problēmas pasaulē.