Šobrīd notiek darbs un diskusijas (ar „Kredītinformācijas biroja likumu”) pie saistītiem normatīviem aktiem :

1) likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”,

2) MK noteikumi „Par Kredītinformācijas biroju licencēšanu” uc.