AKTUĀLI

Spēkā stājas „Parādu ārpustiesas atgūšanas likums”

11.12.2012. spēkā stājās „Parādu ārpustiesas atgūšanas likums”, kura IV nodaļa „Parādvēstures datubāze un informācijas iekļaušana tajā” nosaka kārtību, kādā parādu piedziņas uzņēmumu veido savas datubāzes, kā arī kārtību, kā šī informācija izplatāma trešajām personām.

Latvijā ienāk starptautiskais kredītbirojs

2009.gadā vasarā kredītbiroju Latvijā izveido starptautiska kredītbiroju grupa Creditinfo (starptautiskās kredītinformācijas sniedzēju asociācijas ACCIS biedrs), kas darbojas daudzās Eiropas valstīs. Kā pirmie informācijas apmaiņā iesaistās tieši nebanku kredītu sniedzēji, kam nav pieejas LB uzturētajam Kredītu reģistram.

Latvijas Bankas Kredītu Reģistrs

Kopš 2008.gada vasaras Latvijā strādā Kredītu reģistrs, kas ir centrāls bankas informācijas sistēma un nodrošina kredītinformācijas apmaiņu ierobežotam dalībnieku lokam – regulētām finanšu iestādēm. LB Kredītu reģistrs nodrošina gan pozitīvās, gan negatīvās informācijas apmaiņu starp reģistra dalībniekiem. Kredītu reģistrs veidots uz LB Parādnieku reģistra bāzes, kas apkopoja tikai negatīvo finanšu sektora informāciju.

Laika posms līdz 2008. gadam

Pieaugot kreditēšanas un pēcapmaksas pakalpojumu sniegšanas aktivitātēm Latvijas teritorijā, pastiprināti radās nepieciešamība pēc kredītinformācijas apmaiņas. Tā kā Latvijā vēl nebija izveidots ne publiskais kredītu reģistrs, ne privātais kredītbirojs, risku vērtēšana bija gandrīz neiespējama, kā rezultātā veidojās nepamatota kreditēšana un liela vajadzība pēc parādu piedzīšanas pakalpojumiem. Lielā darba apjoma rezultātā tika parādu piedziņas kompānijas uzkrāja būtiska […] Read More