AKTUĀLI

Notikusi Pirmā kredītinformācijas biroju konference par kredītinformācijas darbību Latvijā.

13.janvārī norisinājās Kredītinformācijas apmaiņas atbalsta asociācijas (KAAA) rīkotā Pirmā Latvijas kredītinformācijas biroju konference “Kā notiks kredītinformācijas apmiņa Latvijā?”. Konferences mērķis bija pulcēt vienkopus kredītinformācijas apmaiņā iesaistītos dalībniekus, rosināt diskusiju viņu starpā un skaidrot, kā notiks kredītinformācijas apmaiņa Latvijā. Konferences sākuma daļā gan valsts iestādes, gan citas iesaistītās puses uzstājoties uzsvēra, konferences nozīmīgo lomu veidojot kopīgu […] Read More

KAAA piedalīsies MK noteikumu saskaņošanas sanāksmē

Kredītinformācijas apmaiņas atbalsta asociācija 14.janvārī piedalīsies Tieslietu ministrijas organizētajā starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošanas sanāksmē, lai vienotos par MK noteikumiem “Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi” projektu.

KAAA Veido konferenci, lai skaidrotu kredītinformācijas apmaiņu Latvijā.

Šā gada 13.janvārī Kredītinformācijas apmaiņas atbalsta asociācija (KAAA) aicina visus interesentus uz konferenci “Kā notiks kredītinformācijas apmaiņa Latvijā?” Konferencē paredzēti gan dažādu organizāciju ziņojumi, gan vieslekcijas no Latvijas un pasaules ekspertiem. Vairāk par konferenci iespējams uzzināt mājas lapā vai Facebook.

Iesniegti ierosinājumi MK noteikumiem

Kredītinformācijas apmaiņas atbalsta asociācija (KAAA) iesniegusi savus ierosinājumus MK noteikumu projektam “Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi”, kas kā iepriekš ziņots bija izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē.

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti “Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi”

Šī gada 20.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti steidzīgi iesniegtie “Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi”. Ierosinājumus un iebildumus iespējams iesniegt līdz 4.decembrim. “Kredītinformācijas biroju likums” kuru papildina minētie ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā 1.janvārī.

Notiek darbs pie saistītajiem normatīvajiem aktiem

Šobrīd notiek darbs un diskusijas (ar „Kredītinformācijas biroja likumu”) pie saistītiem normatīviem aktiem : 1) likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, 2) MK noteikumi „Par Kredītinformācijas biroju licencēšanu” uc.

Apstiprināti grozījumi Kredītu reģistra likumā

16.10.2010 Saeima ir apstiprinājusi grozījumus „Kredītu reģistra likums” likuma 15.panta piektajā daļā, kas saistīti ar reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanu reģistra dalībniekiem un ierobežotiem reģistra dalībniekiem ar kredītinformācijas biroju starpniecību, stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā. Vairāk pieejams šeit.

Kredītinformācijas biroja likums apstiprinārs Saeimas komisijā

03.09.2014 Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija apstiprināju saskaņoto gala redakciju „Kredītinformācijas biroja likumam” (iepriekš Kredītbiroju likums) un tas tiek nodots Saeimai apstiprināšanai 3-jā lasījumā. Avots: Latvijas Republikas Saeima 03.09.2014