Kredītbirojam jāataino informācija ne tikai par personas nenokārtotajām saistībām, bet arī saistību izpildi, jo tādējādi tiks sniegta plašāka aina par personas kredītrisku esamību vai neesamību, norāda riska menedžmenta konsultāciju uzņēmuma Creditinfo Decision izpilddirektors Pols Rendels.

Randels skaidroja, ka Latvijā kredītbirojs nav jauns pakalpojums, jo bankas jau patlaban veic kredītu reģistru, tiesa, piedāvājot tikai nelielu ieskatu kredītu kopainā. «Taču kredītbiroji, kas piedāvā visu informāciju par aizdevumiem un parādiem, Latvijā ir samērā jauna parādība. Kredītbiroji apvieno informāciju arī par dažādiem maksājumiem, piemēram, komunālajiem, telekomunikāciju u.c.,» atzina eksperts.

Pēc viņa teiktā, kredītbiroja ieviešana Latvijā ir pozitīvi vērtējama, jo kredītbiroja darbība ne tikai mazina kredītriskus, bet arī novērš krāpniecības gadījumus, kad kāds mēģina aizņemties naudu ar cita cilvēka identitāti, kā arī mazinās pārkāpumi banku darbībā un uzlabojas kredītu izsniegšanas apjomi.

Rendels atzina, ka par kredītbiroja datu aizsardzību atbildību uzņemas visas iesaistītās puses. «Bankas vai citi pakalpojumi sniedzēji ir atbildīgi par attiecībām ar klientu – šīm iestādēm ir jāinformē patērētājs un jāgūst tā piekrišana par datu nodošanu kredītbirojam. Savukārt kredītbirojs ir atbildīgs par datu drošību, kā arī tas atbild par to, ka informācija tiek atspoguļota tādā formātā, kādu kredītbirojs saņem no informācijas iesniedzēja. Drošības nolūkos kredītbirojam jābūt drošam tehniskajam un programmatūras nodrošinājumam,» piebilda eksperts.

Patlaban Ekonomikas ministrija (EM) gatavo kredītbiroja izveides tiesisko regulējumu, kas paredz, ka kredītbirojs nodrošina ērtu un drošu informācijas apmaiņu par personu nenokārtotajām saistībām. Rendels uzskata, ka kredītbirojā jābūt arī informācijai par personas pozitīvajiem maksājumiem, jo tas apliecinātu, ka cilvēks godprātīgi veicis visus maksājumus un viņam nav laikā nenomaksātu parādu.

Kredītinformācijas pakalpojumu sniedzēja SIA Creditinfo Latvia valdes loceklis Armīns Kalniņš sarunā norādīja: ja cilvēks katru mēnesi godprātīgi maksā desmit rēķinus, neviens par to neuzzinās, tāpēc viņš nevarēs cerēt uz labākiem nosacījumiem turpmākiem aizdevumiem. «Citviet pasaulē šo informāciju ņem vērā, jo tas liecina par cilvēka finansiālo atbildību un viņam tiek dota iespēja piekļūt lētākiem kredītresursiem. Savukārt kredītdevējiem tiek samazināti kredītriski,» piebilda Kalniņš.

Arī Rendels atzina, ka 1980.gados Lielbritānijā bija līdzīga diskusija kā patlaban Latvijā, taču tagad pozitīvās un negatīvās kredītinformācijas atspoguļošana šķiet dabiska.

Sarunā atklājās, ka Creditinfo Latvija ir vienīgais kredītbirojs Latvijā, kas piedāvā informāciju gan par juridiskām, gan privātpersonām. Aicināts prognozēt, cik daudz šī pakalpojuma sniedzējiem vēl ir vietas Latvijā, Rendels atzina, ka mazos tirgos parasti darbojas viens vai divi šādi kredītbiroji.

http://www.db.lv/finanses/uznemums-ja-cilveks-godpratigi-maksa-10-rekinus-neviens-par-to-neuzzinas-384099